Helgelandsbrua


 • Prosjektnavn:
  Helgelandsbrua
 • Prosjektperiode:
  1988-1990
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Statens vegvesen
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 425m, totallengde 1065m. NOK 200mill