Grenlandsbrua


 • Prosjektnavn:
  Grenlandsbrua
 • Prosjektperiode:
  1994-1996
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Statens vegvesen
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 305m (ett tårn), totallengde: 608m, NOK 180mill