Fredsstjernen


 • Prosjektnavn:
  Fredsstjernen
 • Prosjektperiode:
  2002 - 2003
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Skulptur 1 stk.