Frednes bru


 • Prosjektnavn:
  Frednes bru
 • Prosjektperiode:
  1995, 2000-2003
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Inspeksjon, omprosjektering, oppfølging i byggeperioden
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 60m