Eiksundbrua


  • Prosjektnavn:
    Eiksundbrua
  • Prosjektperiode:
    1999-2007
  • Byggherre:
  • Oppdragsgiver:
     Statens vegvesen
  • Kort oppsummert:
  • Omfang/kostnadsramme:
    Hovedspenn 132m, Totallengde 405m, NOK 800 mill