Skip to main content

E6 Svingenskogen – Skadalen


 • Prosjektnavn:
  E6 Svingenskogen – Skadalen
 • Prosjektperiode:
  1985-1986, 2004-2007
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Statens vegvesen
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Forprosjekt, detaljprosjektering, oppfølging i byggeperioden - 26 - 192m, 22 konstruksjoner