Skip to main content

E18 Bjørvika


 • Prosjektnavn:
  E18 Bjørvika
 • Prosjektperiode:
  2001-2011
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Statens vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  NOK 3000 millioner kroner