Flytebru i Canada

William R. Bennett Bridge er en ny flytebru over Lake Okanagan i British Columbia, Canada, som erstatter en eksisterende flytebru fra femtitallet. Brua er prosjektert og bygget i en DBO-kontrakt (Design – Built – Operate). Prosjekteringen er utført av de norske selskapene Aas-Jakobsen og Johs Holt.
Detaljprosjektering. På grunn av sin erfaring på flytebruer fra Nordhordlandsbrua og Bergsøysundet bru, ble Aas-Jakobsen AS og Johs. Holt AS engasjert for å prosjektere flytedelen av brua. Dette innebar å utføre alle nødvendige statiske og dynamiske analyser, samt utarbeide detaljerte beregninger og tegninger, inklusive å skaffe seg de formelle rettigheter til å signere og stemple byggetegningene.
Flytedelen av brua består av 9 sammenkoblede betongpontonger som til sammen er cirka 700 m lange. Pontongene er 25 m brede. Dybden av konstruksjonen varierer fra 5.14 m til 7.8 m. Hver pongtong har langsgående forspenning både i topplaten, bunnplaten og vegger. De har en cellestruktur bestående av tilnærmede kvadratiske celler på 5x5x5m. Veggtykkelsene varierer fra 150mm til 230mm. Den kontinuerlige pontongen er sideforankret til bunnen ved hjelp av forankrede skråstag. Trafikken kjøres rett på pontongens øvre dekke, med unntak av oppramping med overliggende brudekke mot hver ende av flytebrua.
Flere aspekter har gjort dette prosjektet til en utfordring både for prosjekterende og utførende. Utfordringene er overvunnet gjennom innovativ tenkning og tett koordinering mellom design- og konstruksjonsteamene som har inngått i kontraktsgruppen.
I dette prosjektet har norsk ekspertise på flytende betongkonstruksjoner vært etterspurt og viktig for sluttresultatet. Erfaringer fra sammenlignbare prosjekter i Norge er utnyttet til prosjektets fordel.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  William R. Bennett Bridge
 • Prosjektperiode:
  2005-2008
 • Byggherre:
  Ministry of Transportation, BC, Canada
 • Oppdragsgiver:
  Buckland&Taylor for WRB Bridge Group
 • Kort oppsummert:
  Flytebruprosjektering
 • Omfang/kostnadsramme:
  125mill CAD

TJENESTER Langspennsbru

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933