Stordabrua og Bømlabrua

Trekantsambandet er en viktig del av E39 i Hordaland og lokalt for Stord og Bømlo. De to hengebruene knytter samfunnene sammen, samt gir sammen med den undersjøiske tunnelen en ferjefri kobling til fastlandet og Ryfylke.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsulent for Sordabrua og Bømlabrua og hatt ansvar for alle fag. Dette innebærer også utforming, anbudsgrunnlag, detaljprosjektering, oppfølging i byggeperioden og deltagelse i byggeplassgruppen.
Stordabrua er en hengebru med hovedspenn 677m fundamentert på fjell og på senkekasse på fjell. Tårnene er i betong, og brubanen er i stål med ortotrop brukasse med aerodynamisk form. Forankringene er plassert i fjell, den ene på en holme på utsiden av hele brubanen, den andre splittet på hver side av brubanen. Bømlabrua har tilsvarende løsning som Stordabrua, men har spennvidde 577m. Her står begge tårnene direkte på fjell, det ene på en liten holme.
Prosjektet er et av de største bruprosjektene som er gjennomført i Aas-Jakobsen-regi. Det var et meget godt samarbeid med byggherre, noe som gjorde prosjektet til et meget vellykket prosjekt for alle parter.
På grunn av god formgiving og tilpasning i landkapet framstår bruene som majestetiske og veltilpassede konstruksjoner som alle i prosjektgruppen er svært stolte av. Prosjektet har opså vært veldig viktig for Aas-Jakobsens posisjon i brumarkedet nasjonalt og internasjonalt.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Trekantsambandet
 • Prosjektperiode:
  1996-2001
 • Byggherre:
  Statens Vegvesen Region Vest
 • Oppdragsgiver:
  Statens Vegvesen Region Vest
 • Kort oppsummert:
  Trekantsambandet består av to store hengebruer og en undersjøisk tunnel som forbinder øyene Stord og Bømlo med fastlandet. Aas-Jakobsen har detaljprosjektert begge hengebruene, Stordabrua med hovedspenn 677m og Bømlabrua med 577m hovedspenn.
 • Omfang/kostnadsramme:
  Stordabrua: 340mill entreprisekostnad, Bømlabrua: 275mill entreprisekostnad

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON