Vingespenn

Med økende flytrafikk og en aldrende terminalbygning på Flesland var det åpenbare behov for investeringer og kapasitetsøkning for Vestlandsregionens hovedflyplass Flesland. Avinor Flesland utlyste i 2008 arkitektkonkurranse for storstilt utbygging av lufthavnen, hvor Nordic Office of Architecture (tidligere NSWAP) vant arkitekt-konkurransen med sitt konsept «Vingespenn». Aas-Jakobsen bisto arkitekt i konkurranse og skisseprosjekt og var videre sentral del av gruppen Team_T3 som vant oppdraget om å levere ingeniør-rådgivning i forprosjekt og videre i de fortsettende faser.
Aas-Jakobsen har som partner i Team_T3 utført de byggetekniske rådgivningstjenestene for den nye terminalbygningen i tillegg til å inneha roller for prosjekteringsgruppeledelse og BIM-styring.
Prosjektet er tredelt. Første del kalles Landside, hvor deler av Lilandshaugen ble sprengt bort for å gi plass til den nye terminalen og de funksjoner som er nødvendig for reisende til og fra flyplassen. Andre del er Ny terminalbygning bestående av bybane-stasjon, avgangs- og ankomsthaller, sikkerhetskontroll og kontorblokk, pir med gate-områder og broene ut til fly. Tredje del, kalt Flyside, med flyoppstillingsplasser og påkobling til taxebane og rullebane er også en vesentlig del av prosjektet. Den nye terminalbygningen har en størrelse på om lag 65 000 m² og den eksisterende terminalen er koblet på som en satellitt for utenlandstrafikk. For fremtiden er det tilrettelagt for at Ny terminal kan bygges videre ut både sørover og nordover.
Ny terminal på Flesland har vært et meget spennende prosjekt for Aas-Jakobsen. Prosjektet og bygningen er komplekst funksjonsmessig med alle de behov som skal dekkes av en moderne internasjonal flyplass. Vi er stolte av å ha vært sentrale i utviklingen av et prosjekt som teknisk og funksjonelt er vellykket i tillegg til at bygningen er estetisk meget flott! Tverrfaglig samarbeid og helhetlig fokus har vært viktig i prosjektet. For å kunne tilby Avinor en helhetlig rådgivningstjeneste for alle ingeniørdisipliner ble Team_T3 dannet før oppstart, og Aas-Jakobsen er ett av fire partnerfirma i Team_T3. Team_T3 har i hele prosjektperioden vært samlokalisert med arkitekt i prosjektkontor på Majorstua i Oslo. Ett suksesskriterium ved prosjektering av T3 Flesland har vært omfattende bruk av BIM-verktøy og -metodikk. Dette gjelder både ved samarbeid på tvers av disipliner, hvor alle jobber i modell, og i Aas-Jakobsens produksjon av tilbuds- og arbeidsgrunnlag i form av modeller og tegninger. Det kan trekkes frem at mengdebeskrivelser fra Aas-Jakobsen er laget med modellen som direkte grunnlag, og at alle Aas-Jakobsens konstruksjoner er armert i modell med direkte samsvar mot arbeidstegninger. Arbeidsmetodikken med utstrakt bruk av BIM har vært meget effektiv for vårt arbeid og Flesland-prosjektet står som et godt eksempel på hvordan Aas-Jakobsen ønsker å jobbe i store prosjekter.
17. august 2017 åpnet Avinor sin nye terminal på Flesland og Vestlandet har fått den flotte og velfungerende flyplassen med god kapasitet som behøves for å legge til rette for både næringsliv og turisme i mange titalls år fremover.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  T3 Ny Terminal Flesland
 • Prosjektperiode:
  2009-2017
 • Byggherre:
  Avinor, Bergen Lufthavn Flesland
 • Oppdragsgiver:
  Avinor, Bergen Lufthavn Flesland
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk prosjektering av ny flyplassterminal
 • Omfang/kostnadsramme:
  65 000m2/ca. 5 mrd. NOK

TJENESTER Flyplass

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973