Grensebru mellom Norge og Sverige

Den nye Svinesundsbrua er den nye brukoblingen på E6 på grensen mellom Norge og Sverige. Den krysser Iddefjorden med en skipskanal på 55 x 70 m. Bruprosjektet ble gjennomført som en totalentreprise og åpnet som en del av Norges feiring av 100 års selvstendighet.
Aas-Jakobsen var vinner av arkitektkonkurransen på brua sammen med arkitektkontoret Lund&Slaatto. Etter kåringen utførte Aas-Jakobsen utvidet forprosjekt og grunnlag for totalentreprisen.
Hovedbrua består av en slank, sentral betongbue med et spenn på 247 m og med et utkragende ståldekk på hver side, med et typiske spenn på 26 m som er opphengt i stag opp til buen. Viaduktene består av sentralt beliggende søyler og doble ståldekk på hver side med et typisk spenn på 75. Total lengde på brua er 704 m.
Den nye Svinesundsbrua har blitt et ikonisk byggverk som har fått stor anerkjennelse for dristig design og god tilpasning til landskap og brusted.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Svinesundsbrua
 • Prosjektperiode:
  1999-2005
 • Byggherre:
  Vegverket, Sverige
 • Oppdragsgiver:
  Vegverket, Sverige
 • Kort oppsummert:
  Svinesundsbrua er et unikt brukonsept med en sentral betongbue og utkraget brudekk på hver side.
 • Omfang/kostnadsramme:
  Byggekostnad ca. 500mill

TJENESTER Langspennsbru

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933