Grensesprengende fritt-frambygg bru i Rogaland

Sandsfjordbrua er ei fritt-frambygg bru (FFB) for 2-felts vei på Rv 46 i Rogaland fylke. Den erstatter ferjesambandet Sand-Ropeid. Strekninger er en del av Nasjonale turistveger.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsulent for Statens vegvesen både i tidlig fase og byggeplan. Prosjekteringen er utført i samarbeid med Bruseksjonen i Statens vegvesen Region vest.
Brua har et hovedspenn på 290 meter. Totallengde er 580 meter. Brua bygges med 2 FFB-akser samt et sidespenn på 33 meter. Total høgde på FFB pilarene er 50 meter (akse 2) og 44 meter. De høge pilarene, kombinert med lange fritt-fram-bygg, er grensesprengende både i Norge og i verden. Overbygningen er utformet som kassetverrsnitt med 2 vertikale steg, utført vesentlig med høgfast lettbetong. Kassehøyden varierer fra ca 14 meter til 3.5 meter. Pilarene er utformet som rektangulære kassetverrsnitt.
I prosjekterings- og byggefasen er det utført omfattende vindtekniske undersøkelser. Som grunnlag for prosjektering er det utført stedlige vindmålinger samt vindtunnelforsøk. Dette gav grunnlaget for at brua ble bygd uten tradisjonelle hjelpesøyler. FFB fra akse 3 ble stabilisert mot vertikale svingninger ved hjelp av midlertidige skrå stag forankret i berg.
Sandsfjordbrua gir regionen en effektiv transportåre. Brua passer godt inn i omgivelsene og framstår som en høyreist og slank bru.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Sandsfjordbrua
 • Prosjektperiode:
  2010 - 2015
 • Byggherre:
  Statens vegvesen, Region vest
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen, Region vest
 • Kort oppsummert:
  Detaljprosjektering av fritt-frambygg bru
 • Omfang/kostnadsramme:
  232 mill entreprisekostnad

TJENESTER Langspennsbru

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933