TerminalEN

I 2009 vant Team_T den internasjonale plan- og designkonkurransen om utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen med løsningsforslaget TerminalEN. Løsningsforslaget la opp til en utbygging i 2 byggetrinn, hvor første byggetrinn øker kapasiteten til 28 millioner passasjerer pr. år og andre byggetrinn øker kapasiteten til 35 millioner passasjerer pr. år.
Som partner i Team_T har Aas-Jakobsen vært ansvarlig for den byggetekniske prosjekteringen med hovedvekt på terminalutvidelsen, og har i tillegg hatt sentrale roller innen prosjektorganisasjonen. Team_T er en integrert tverrfaglig prosjekteringsgruppe bestående av arkitekter og ingeniører.
T2-prosjektet inneholder nybygg for utvidelse av eksisterende terminalbygg fordelt på 2 geografiske områder, samt ombygging i eksisterende terminalbygg. Nybyggene inneholder bl.a. rom og funksjoner for avgangshall med sikkerhetskontroll, ankomsthall med bagasjeutlevering, passasjerbroer med fastpunkter, arealer for kommersiell virksomhet, kontorarealer, varemottak og tekniske soner inkl. bagasjehåndteringsanlegg. Arealene for nybygg fordeler seg på de geografiske områdene Sentralbygning vest ca. 50.000 m2 og Pir nord ca. 65.000 m2. Ombygging i eksisterende terminal utgjør ca. 25.000 m2.
T2-prosjektet har vært et teknisk svært krevende prosjekt. Byggene er store og komplekse med svært høye krav til kvalitet, arkitektur og fleksibilitet. T2-prosjektet ble gjennomført med full drift på flyplassen, noe som ga kompliserte grensesnitt både mot eksisterende bygningsmasse og den daglige driften. Utbyggingen ble gjennomført med minimale påvirkninger av den daglige driften. Under utførelsen var T2-prosjektet et av de største landbaserte byggeprosjektene i Norge. Det nye utvidede terminalbygget på Oslo Lufthavn er i dag et høyt profilert bygg både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjekteringen ble utført gjennom samlokalisert tverrfaglig prosjekteringsgruppe med komplett bruk av BIM. BIM'en ga mulighet til å simulere prosjektet i modell før bygging og var essensiell i den interne samhandlingen og den tverrfaglige kontrollen. Modellen ble også brukt i noe grad av utførende entreprenører.

T2-prosjektet hadde som miljømål at utbyggingen skulle gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være et miljømessig forbilde. T2-prosjektet hadde et sterkt fokus på miljøkrav som bl.a. energibehov, klimagassutslipp og materialvalg. Nybyggene ble prosjektert som Passivhus. Prosjektet har oppnådd sertifisering BREEAM NOR Excellent.
Første byggetrinn av T2-prosjektet åpnet 27. april 2017 og har gitt landets hovedflyplass den nødvendige kapasitetsøkningen og grunnlag for videre vekst. Aas-Jakobsen er stolt over å ha bidratt med sin kunnskap i dette komplekse prosjektet.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Oslo Lufthavn Gardermoen T2-prosjektet
 • Prosjektperiode:
  2008-2017
 • Byggherre:
  Avinor
 • Oppdragsgiver:
  Avinor
 • Kort oppsummert:
  Utvidelse av eksisterende terminal med tilhørende Flyside og Landside fra teoretisk 19 millioner passasjerer pr. år til 28. For terminalens del innebar det 115.000 m2 nybygg og 25.000 m2 ombygging.
 • Omfang/kostnadsramme:
  14.500 MNOK

TJENESTER Flyplass

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973

FLERE FLYPLASSPROSJEKT