Flerfunksjonsbygg for Ullern VGS, Kreftklinikken, Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning

OCC er en såkalt klynge for kreftforskning og utvikling, som har rundt 62 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Skottland. Medlemmene består av forskningsinstitusjoner, bioteknologibedrifter, pasientorganisasjoner og andre aktører på feltet. Sammen med Oslo kommune ønsket disse medlemmene å etablere en innovasjonspark for å gi rom for å utvikle fremtidens forskere. Det var et sterkt ønske om å legge lokalene i tilknytning til område rundt Radiumhospitalet. Valget falt på tomten der Ullern videregående skole lå. Bygningsmassen til skolen var nokså nedslitt og nye lokaler var påkrevet. Det ble derfor besluttet å innlemme den videregående skolen i Innovasjonsparken og dermed etablere et flerfunksjonsbygg som kunne komme til felles nytte.
Aas-Jakobsen ble engasjert av Skanska for å bidra med prosjektering av konstruksjonssikkerheten. Tomteforholdene var av en slik art at geoteknikk og geologi var viktige premisser for utforming av løsninger. Prosjekteringen ble derfor et tett samarbeid mellom Aas-Jakobsen og GeoVita.
Bygget har en tradisjonell konstruksjon med bærekraftige, nøkterne og robuste løsninger. Her er pengene lagt i tekniske løsninger og i utstyr. Kjellerarealene ligger under grunnvannstanden noe som medførte både oppdrift på bygningsmassen og etablering av vanntette konstruksjoner. Det er etablert til dels kompleks brukertilpasset spesialventilasjon, ikke bare for laboratorie- virksomhetene i forskningsdelen, men også i skolearealene. I og med at bygget inneholder ulike funksjoner ble det lagt ned betydelige ressurser på logistikk og bevegelsesmønster. Det var viktig å sikre at de ulike arealene ikke var tilgjengelige for uvedkommende. Bygget er for øvrig tegnet slik at virksomhetene skal ha felles innganger, kantine og fellesaktiviteter for å kunne oppleve litt av hverandres aktiviteter. Dette konseptet er visstnok unikt, i hvert fall i europeisk sammenheng. Det f.eks. egen linje for apotekteknikk på skolen som drar nytte av den medisinproduksjonen som foregår på sykehusapoteket.
Bygningsmassen på rundt 36.000 m², er flankert av Radiumhospitalet i vest, der data- senteret har en stor og selvfølgelig sårbar logistikkhåndtering. Mot vest er det også en heftig daglig trafikk med taxier og helsebusser, mens nærmeste nabo er Forskningsbygget som er særdeles lettpåvirkelig for støy og rystelser p.g.a. forsøksdyrene som befinner seg der. Begrensningen i nord består av bolighus, mens det er verneverdig skog i øst. De opprinnelige planene om å angripe prosjektet fra to kanter måtte derfor skrinlegges – alt måtte gjennomføres fra syd noe som ga utfordringer med tanke på logistikk og fremdrift. Aas-Jakobsen løste dette som et BIM-prosjekt hvor alt utenom armeringen ble modellert i 3D. Nyttig erfaring ble høstet med tanke på BIM-samarbeid på tvers av fagene og opp mot Skanska som entreprenør.
For Aas-Jakobsen var OCCI et utfordrende prosjekt med mange ulike problemstillinger i ett og samme prosjekt. Å ivareta bygningsmassens ulike funksjoner og forskjellig bruk, kombinert med krevende grunnforhold og tomtebegrensninger, har gitt Byggavdelingen til Aas-Jakobsen nyttig erfaring med denne typen oppgaver.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark)
 • Prosjektperiode:
  2012 - 2015
 • Byggherre:
  OCCI
 • Oppdragsgiver:
  Skanska
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk prosjektering i forbindelse med utvikling og realisering av flerfunkjsonsbygg for Ullern VGS, Kreftklinikken, Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 700 mill

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973