Unik kobling av flytebru og skråstagsbru

Nordhordlandsbrua krysser Salhusfjorden der denne er ca. 1300m bred og 500m dyp. En brukryssing her kan kun krysses med hengebru eller flytebru. Det ble velgt en flytebruløsning som kombinerer bru- og offhorekompetanse, noe som har gitt en unik løsning i verdenssammenheng.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsultent for både flytebrudelen og skråstagsdelen. For brubanen for flytedelen var dette i samarbeid med Veritec. I tillegg til å gjøre forprosjekt med utforming av konseptet, anbudsgrunnlag og detaljprosjektering var Aas-Jakobsen også sterkt delaktig i byggeoppfølgingen.
Nordhordlandsbrua består av en endeforankret flytebru med totallengde 1246m og en skråstagsbru med hovedspenn 172 med ett tårn. Flytebrua har 12 spenn med spennvidder 113m og flyter på 10 pontonger av høyfast lettbetong. Den er endeforankret på land på den ene siden og ved hjelp av en senkekasse på berg plassert på ca. 30m dyp på den andre siden. Brubanen er en ortotrop ståkasse med høyde ca. 5.5m. Brubanen ligger ca. 11m over vannet og rampes opp mot fastbrua med en lettbru på den ene siden av flytebrudelen. Skråstagbrua har ett betongtårn på land fundamentert på berg. Brubanen er fastholdt mot endeforankankringen mot flytebrudelen, og er utført i høyfast lettbetong med et dobbel-T tverrsnitt. Skråstagene er av paralell wire type.
Prosjektet har på teknisk side vært et nybrottsarbeid i verdenssammenheng og er det eneste i sitt slag. På grunn av det unike, en svært god formgiving og et svært godt samarbeid med byggherre, framstår prosjektet som både banebrytende og vellykket.
Prosjektet har fått stor oppmerksomhet internasjonalt og er tildelt flere priser. Det har gitt Aas-Jakobsen en unik mulighet til å markedsføre seg som en ekspert på flytebruer og brukryssinger generelt, noe som har bidratt til mange nye prosjekter.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Nordhordlandsbrua
 • Prosjektperiode:
  1991-1994
 • Byggherre:
  Statens Vegvesen Region Vest
 • Oppdragsgiver:
  Statens Vegvesen Region Vest
 • Kort oppsummert:
  Nordhordlandsbrua er et unikt brukonsept der en flytebru på pontonger kombineres med en skråstag fastbru for å spenne over et seilingsløp.
 • Omfang/kostnadsramme:
  ca.700mill. entreprisekostnad

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933