Mailandbrua

Lørenskog gangbru er en del av utvikingen av Lørenskog sentrum og krysser motorveien Fv159 for å forbinde Mailand og Kjenn skoler samt rådhuset med kollektivterminal, Lørenskog Hus og Metrosentret.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsulent for prosjektet med ansvar for alle fag. Utformingen har skjedd i samarbeid med Arkitekskap. Prosjektet har innebært formgiving, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.
Brua er en selvforankret hengebru med ett skrått tårn og krum brubane. Totallengden er 105m med et hovedspenn på 70m. Brubanen og fundamenter er i mørk betong. Tårn er i stål.
Løsningen er teknisk meget avansert og den eneste i sitt slag i Norge. Det var knyttet stor spenning til utførelsen, både med hensyn til den fargede betongen og selve montasjearbeidet for kabler, hengere og overbygning. Resulatatet ble akkurat som forutsatt, noe både prosjekterende, utførende og byggherre var svært fornøyd med.
Lørenskog gangbru har blitt et landemerke som høster anerkjennelse langt utover Lørenskog, og blitt en berikelse i ett nytt sentrum av kommunen.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Lørenskog gangbru
 • Prosjektperiode:
  2001-2007
 • Byggherre:
  Statens Vegvesen Region Øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens Vegvesen Region Øst
 • Kort oppsummert:
  Lørenskog gangbru (Mailandbrua) er en særegen gangbru som Aas-Jakobsen har prosjektert sammen med Arkitektskap. Prosjektet er resultat av en arkitektskonkurranse disse vant sammen.
 • Omfang/kostnadsramme:
  20 mill.

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON