Utbygging av Dovrebanen

Eidsvoll-Hamar er en av Norges mest trafikkerte enkeltsporede strekninger. Med dobbeltspor hele veien synker reisetiden for persontog mellom Oslo-Hamar ned til en time, antall togavganger kan dobles og det blir færre forsinkelser. På Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar er det i dag ikke mulig å kjøre flere tog når etterspørselen er størst, uten at det går ut over togenes punktlighet og hastighet. Ved en trinnvis utbygging kan økt kapasitet tas i bruk etter hvert som nye etapper står klare. For parsellen fra Kleverud til Sørli i Stange kommune skal det bygges som helt nytt dobbeltspor, ny Tangen stasjon og Norges lengste jernbanebru. Gammel tog trasé rundt Tangenbukta vil da legges ned.
Aas-Jakobsen er hovedkonsulent og kontraktspart for Bane NOR og gjennomfører prosjektet i samarbeider med nettverket og en rekke faste samarbeidspartnere. Aas-Jakobsen har prosjekteringsledelse sammen med Vianova Plan og Trafikk, i tillegg har Aas-jakobsen ansvar for konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk og tverrfaglig koordinering.
Traseen for dobbeltsporstrekningen mellom Kleverud og Sørli ble valgt i 2009 da kommunedelplanen ble endelig fastsatt. Reguleringsplan for den tre kilometer lange Hestnestunnelen mellom Kleverud og Espa i sydenden ble vedtatt i november 2010, mens arbeidet med reguleringsplan for resten av strekningen startet i 2015 som del av Aas-Jakobsens’s oppdrag. Våren 2016 ble reguleringsplan fra Espa til Sørli lagt fram for offentlig ettersyn, og 22. juni 2016 ble planen vedtatt av kommunestyret i Stange. Forberedende arbeider vil starte så smått høsten 2016 og byggearbeidene vil etter planen starte opp i 2018. Dobbeltsporet tas i bruk i 2023. Det nye dobbeltsporet fra Kleverud og Sørli blir 15,8 kilometer langt. Dette inkluderer en tre kilometer lang jernbanetunnel og den lengste jernbanebrua som hittil har vært bygget i Norge. Brua skal med sine 1070 meter binde Espa og Tangenhalvøya sammen. Nord for dagens Tangen stasjon skal det bygges et helt nytt stasjonsområde, med sideplattformer for nordgående og sørgående tog og med forbikjøringsspor i midten.
Aas-Jakobsen med nettverk og samarbeidspartnere har utarbeidet teknisk detaljplan og reguleringsplan for prosjektet som nå er vedtatt. Vi har fulgt prosjektet fra konseptvalg i hovedplan frem til bygging starter neste år. Vi ser frem til å følge prosjektet videre som byggherrens rådgiver i den forestående totalentreprisen.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  InterCity Dovrebanen, Kleverud-Sørli
 • Prosjektperiode:
  2014-
 • Byggherre:
  Bane NOR
 • Oppdragsgiver:
  Bane NOR
 • Kort oppsummert:
  Utarbeidelse av hovedplan, teknisk detaljplan og reguleringsplan og konkurransegrunnlag for totalentreprise.
 • Omfang/kostnadsramme:
  ca. 4-5 mrd. NOK

TJENESTER Jernbane

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060