Tjuvholmens gave til Oslo by

Icon Complex var i utgangspunktet tenkt å være en gave fra utbygger av Tjuvholmen til Oslo by. Som en del av konkurransegrunnlaget ble det lagt inn at utbygger måtte forplikte seg til å etablere attraktive, offentlige arealer på Tjuvholmen. Aspelin Ramm/Selvaag vant konkurransen og de valgte å gå for et museumsbygg.
Aas-Jakobsen var med og utarbeidet skisseprosjektet sammen med arkitekt. Etter at skisseprosjektet var gjennomført, ble det utlyst en totalentreprisekonkurranse som Skanska vant. Aas-Jakobsen ble valgt som Skanska sin rådgiver innenfor byggeteknikk. Alle betongkonstruksjonene ble prosjektert av Aas-Jakobsen.
Icon Complex er et bygningskompleks på Tjuvholmen som består av tre bygg bundet sammen av en felles takform. Prosjektet ble utviklet av arkitektkontoret Renzo Piano Building Workshop i Genova i samarbeid med Narud Stokke Wiig. Komplekset inneholder kunst / kultur / opplevelsessenter i tillegg til kontorer, og knytter Aker brygge sammen med Tjuvholmen.
Store deler av betongkonstruksjonene til bygget er støpt under vann. Dette skapte flere utfordringer knyttet til undervannstøp og arbeider i skvalpesonen. Icon Complex er som nevnt, tegnet av den anerkjente og prisbelønte arkitekten Renzo Piano. Samarbeidet med en utenlandsk renommert arkitekt var både interessant og lærerikt. Kreative løsninger og sterk gjennomføringskraft preget hele prosjektet. For Aas-Jakobsen sin del var dette ett av de første prosjektene hvor det aktivt ble gått inn for å utarbeide en 3D-modell til tverrfaglig bruk og kontroll. Dette ga selskapet en tidlig erfaring og en god plattform til å starte utviklingen mot dagens BIM-hverdag.
For Aas-Jakobsen var Icon Complex et lærerikt prosjekt hvor kompetanse innenfor prosjektering av betongkonstruksjoner og 3D-modellering ble strukket. Resultatet er blitt et bygg som gir Tjuvholmen et særpreg og som tiltrekker seg stor oppmerksomhet både fra inn- og utland.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Icon Complex Tjuvholmen
 • Prosjektperiode:
  2006-2012
 • Byggherre:
  Tjuvholmen KS
 • Oppdragsgiver:
  Skanska Norge AS
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk rådgiving. Skisseprosjekt komplett bygg og detaljprosjektering råbygg
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 500 mill

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973