Kunstprosjekt med Vebjørn Sand

Gardermoen Næringspark AS ba i 1999 kunstneren Vebjørn Sand om å skape et landemerke i den planlagte næringsparken på Gardermoen. Sand fikk ideen til Kepler-stjernen og sier dette er et symbol og en visjon som trekker trådene tilbake i kultur- og åndshistorien – og fremover til teknikk og estetikk. Stjernen ble først konstruert av 1600-talls astronomen Johannes Kepler, som en videreutvikling fra Ikosaederet, ett av Platons 5 geometriske legemer som består av 20 trekanter.
Aas-Jakobsen ble engasjert av Gardermoen Næringspark for å bidra med prosjekteringen av konstruksjonssikkerheten. Vi var inne helt fra starten og prosjekteringen ble derfor et tett samarbeid mellom oss kunstneren. Det var spesielt spennende å få være med å utforme et kunstverk hvor materialer og detaljer var veldig åpent i starten. Det var også avgjørende med tett dialog med AF Spesialprosjekt AS som var entreprenør for kunstverket.
Stjernen består av 102 stålrør og 13 stålkuler som er skrudd sammen ved hjelp av forborede gjengehull i kulene og bolter i hver stavende. Stjernespissene er sveist sammen. På stålskjelettet er det på de 20 stjernearmene montert krakelerte glassplater. Stjernens diameter er 15m. Stjernen er boltet til en betongsokkel bestående av tre trekantede 30 meters høye etterspente betongsøyler. Skulpturens høyde er totalt 46m. Stjernens form og stabilitet var utfordrende å løse bl.a. pga spisse vinkler, antall staver i sammenføyningene og ønske om slankhet til skulpturen samtidig med høye krav til nøyaktighet, overflater og estetikk. Resultatet er blitt et landemerke som de fleste som har reist til og fra Gardermoen flyplass har observert som en flott og spennende skulptur.
I tillegg ble det laget en mobil mindre stjerne som ble montert på Frognerseteren i Oslo. Stjernen ble tent og fløyet (med helikopter) til Gardermoen, og dette luftige svevet markerte den offisielle åpningen av kunstverket ved årsskiftet 1999-2000.
Prosjektet var spennende og annerledes, med kunsten og innpakningen i fokus hele veien. Et samarbeid med Nobelinstituttet førte til at stjernen ble benyttet i forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris Julen 1999, og den fikk da navnet Fredsstjernen.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Fredsstjernen
 • Prosjektperiode:
  1999-2000
 • Byggherre:
  Gardermoen Næringspark AS
 • Oppdragsgiver:
  Gardermoen Næringspark AS
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk prosjektering fra skisse til ferdig bygget skulptur
 • Omfang/kostnadsramme:
  6,5 MNOK, 46m høy

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973