Bensinstasjon, E18 i Larvik

Circle K Norge AS jobber kontinuerlig med å bygge bensinstasjoner for å dekke behovet på nye og eksisterende veistrekninger og er stadig på utkikk etter nye tomter å bygge på.
NCC er totalentreprenør og har rammeavtale med Circle K Norge AS for bygging av nye bensinstasjoner, samt ombygging og tilbygg på eksisterende stasjoner. Aas-Jakobsen er RIB for NCC på alle prosjektene. På Circle K Rindalskogen har vi i tillegg hatt rollen som ansvarlig søker og koordinator for HMS i utførelsesfasen iht. byggherreforskriften.
Circle K Ringdalskogen er et stål- og sandwichbygg med lett-tak. Tak over pumper ved personbil og truckdiesel leveres av Global MSI fra Polen, og vi prosjekterer fundamentene. Alt prosjekteres og armeres i Tekla.
Prosjekteringsgruppa har stort sett vært den samme de siste 10 år. Det samme gjelder entreprenørene som bygger, så vi kjenner hverandre godt etter hvert. Det gjør at samspillet mellom prosjekterende og utførende fungerer veldig bra. Ved prosjektering av bensinstasjoner er det mange forhold å hensynta og vi jobber tett med alle fag for å komme frem til et godt resultat for kunden.
Circle K Ringdalskogen åpnet i januar 2017, etter 14 ukers byggetid, og både oppdragsgiver, entreprenør og prosjekterende var meget fornøyde med resultatet. Det spørs bare om det ikke må utvides med flere hurtigladere for el-bil. Vi får se hva fremtiden bringer – kanskje bensinstasjon snart skifter navn til energistasjon?

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Circle K Ringdalskogen
 • Prosjektperiode:
  2016
 • Byggherre:
  Circle K Norge AS
 • Oppdragsgiver:
  NCC
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk prosjektering av ny bensinstasjon, ansvarlig søker og koordinator HMS i prosjekteringsfasen.
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 27 MNOK

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973