Chacao Bridge - Chile

Chacao-brua i Chile er en av de viktigste bruovergangene i Sør-Amerika, som forbinder øya Chiloe til fastlandet. Bruen har en totallengde på ca. 2750m. Bruprosjektet gjennomføres som en totalentreprise av et konsortium bestående av HDEC (Korea), Systra (Frankrike) og Aas-Jakobsen. Kontrakten ble underskrevet i 2014 og brua forventes åpnet i 2020.
Aas-Jakobsen er ansvarlig for detaljprosjektering i samarbeid med det franske ingeniørfirmaet Systra.
Brua er en hengebru med to hovedspenn på henholdsvis 1155m og 1055m. Den har også et innhengt sidespenn. Brua er fundamentert på peler. Ett fundament er plassert på et skjær midt ute i stredet den krysser, og øvrige fundamenter er plassert på land. Tårnene er i betong med midttårnet utformet som en omvendt Y for å øke stivheten i systemet. Brubanen er i stål og har 4 kjørefelt. Brua er plassert i et svært jordkjelvutsatt område, noe som stiller strenge krav til prosjekteringen. Det er også betydelig miljøbelastning fra vind, strøm og bølger (tsunami).
Det har vært spesielt utfordrende å gjennomføre et prosjekt med så mange kulturer representert både på byggherresiden, entreprenørsiden, kontrollsiden og prosjekteringssiden. Dette stiller store krav til samarbeidsvilje og engasjement blant alle i designteamet.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Chacao Bridge
 • Prosjektperiode:
  2014 - 2020
 • Byggherre:
  MOP (Ministry of Public Works of Chile)
 • Oppdragsgiver:
  CPC (Consorcio Puente Chacao)
 • Kort oppsummert:
  Prosjektering av Sør-Amerikas største bruprosjekt
 • Omfang/kostnadsramme:
  Byggekostnad ca. 750mill USD

TJENESTER Langspennsbru

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933