Registrering av prosjekt

 

PROSJEKT - Fyll inn i feltene nedenfor

i
Legg inn det korrekte prosjektnavnet. Dette vil vises øverst på siden over hovedbildet
i
Prosjektnummer er for intern bruk. Vil ikke vises på websiden men brukes for søk.
i
Kortfattet overskrift som er definerende for prosjektet. Denne vises over beskrivelsesteksten
i
Årstall for AAJs arbeid i prosjektet. Eks. 2012-2016 el. 2017- (dersom fortsatt pågående)
i
Navn på byggherre
i
Navn på AAJs oppdragsgiver. Dersom dette er samme som byggherre skriver du det prikk likt.
i
Legg inn en kort oppsummering. Eksempel: "Byggeteknisk prosjektering av ny flyplassterminal" eller "Inspeksjon av bruer"
i
Kostnadsramme, kvadratmeter, lengde, høyde eller annet passende som beskriver omfanget. Eksempel "65 000m2/ca. 5 mrd. NOK"
i
Angi hvilket markedsområde prosjektet tilhører
i
Beskrivelsestekst avsnitt 1 - Bakgrunn for prosjektet. Hva er/var behovet?
i
Beskrivelsestekst avsnitt 2 - Aas-Jakobsens rolle og plass i prosjektet. Samarbeid med andre?
i
Beskrivelse avsnitt 3 - Beskriv løsningen og selve prosjektet
i
Beskrivelsestekst avsnitt 4 - Spesielle forhold trekkes frem. Tekniske utfordringer, spennende ting. Noe vi er spesielt fornøyde med i prosjektet?
i
Beskrivelsestekst avsnitt 5 - Her avslutter du teksten med å beskrive resultatet, helst med en treffende fin konklusjon.
Bør helst være et bilde av ferdig prosjekt. Hvis ikke dette finnes kan modellbilde benyttes. Bildet bør være i liggende format og mindre enn 5MB
Bildene må være i liggende format og ikke overstige 5MB eller være mindre 300kb
i
Tre bokstaver - for intern bruk slik at webmaster kan kontakte deg ved spørsmål
8+9=

Veiledning

Eksempler på prosjektsider finnes her:
T3 Ny Terminal Flesland
Icon Complex Tjuvholmen
Rv. 23 Oslofjordforbindelsen
Circle K Ringdalskogen
Nytt Stavanger Universitetssykehus
Inter City Nykirke – Barkåker

På hjemmesiden skal aktuelle pågående og tidligere prosjekter presenteres med tekst og bilde. Prosjektene som presenteres blir i stor grad hovedinnholdet på hjemmesiden, og anses som den beste og mest effektive måten å gi studenter og andre potensielle jobbsøkere et godt bilde av hvordan vi jobber og hva slags prosjekter vi jobber med. Vi ber derfor om at du fyller inn prosjekt-fakta, skriver en tekst om ditt utvalgte prosjekt og finner aktuelle bilder etter beste evne.  Etter at du har meldt inn prosjektet vil hjemmeside-gruppen ta en gjennomgang før publisering.

Tekst

I skjema fyller du ut diverse fakta om prosjektet i tillegg til selve beskrivelsen av prosjektet. Når du holder musen over feltet vil det komme opp litt nærmere forklaring. Vi ønsker at den tekstlige beskrivelsen av prosjektet skal ha en felles struktur og har derfor satt opp en disposisjon bestående av 5 avsnitt. Disse 5 avsnitt plasseres under hverandre, og skal tilsammen danne en helhetlig tekst. Teksten skal henvende seg til eksterne lesere (f.eks. studenter) som fortrinnsvis ikke sitter på detaljkunnskaper hverken om faget vårt, prosjektet eller bransjen. Tenk derfor igjennom hvilke ord og uttrykk/forkortelser du benytter. Beskrivelsen bør være opplysende og interesseskapende og den skrives i fortid med mindre dette er et pågående prosjekt som vil være pågående en god stund fremover. Bruk fortrinnsvis «Aas-Jakobsen» når du omtaler firma.

De fem avsnittene som samlet danner den helhetlige beskrivelsesteksten:

  1. Innledning / bakgrunn for prosjektet. Hva er/var behovet?
  2. Aas-Jakobsens rolle og plass i prosjektet. Samarbeid med andre?
  3. Løsningen / selve prosjektet
  4. Spesielle forhold trekkes frem. Tekniske utfordringer, spennende ting. Hva er vi spesielt fornøyde med i prosjektet?
  5. Avslutning / resultat. Helst en litt treffede konklusjon.

Samlet beskrivelse avsnitt 1-5 bør være på 200-500 ord.

Bilder

Vi anser gode bilder som avgjørende for hvor godt et prosjekt blir presentert. Det er derfor viktig at vi fremskaffer, evt. har muligheten til å ta, gode og relevante bilder av prosjektene vi presenterer. 

Vi ønsker i så stor grad som mulig å ta i bruk bilder fra virkeligheten, og der det er mulig, unngå modellbilder. Dersom det allikevel vurderes som hensiktsmessig å bruke modellbilder, vær bevisst på bildets vinkel og hvilke elementer som er i bildet; «komplekse» bilder med mange elementer kan se mer rotete enn imponerende ut. Dersom mulig, så er bilder tatt i «gateplan» å foretrekke, og gjerne kan bildet inneholde mennesker og litt liv.

Det som er viktig er at du sørger for skriftlig avtale om tillatelse til å benytte bilder på vår hjemmeside, dersom vi henter bilder eksternt.