Skip to main content

Påbygg, tilbygg og ombygginger

Påbygg, tilbygg og ombygging er et viktig marked for Aas-Jakobsen. For flyplasser har dette vært en naturlig del av virksomheten for å tilpasse flyplassene til en stadig økning i trafikkvekst og teknologisk utvikling. I forbindelse med flere ulike ombyggingsprosjekter på Oslo Lufthavn Gardermoen har vi fått erfaring i hvilke faktorer som er viktig å ta stilling til når slike prosjekter skal prosjekteres og gjennomføres. Bygging på flyplass i drift krever nitidig planlegging og brukerkontakt. Det er mange systemer på en flyplass som er helt avgjørende for en sikker drift. Disse må hensyntas i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Likeledes er hensynet til passasjerene, flyselskapene og de kommersielle aktørene viktig å ivareta for å hjelpe oppdragsgiver med å levere et vellykket prosjekt.

Levetiden til et flyplassbygg kan være relativt kort før behovet for ombygging melder seg. Det stilles stadig nye krav til blant annet funksjonalitet, ventilasjon, og andre tekniske anlegg som krever større plass. I tillegg har antall passasjerer økt betydelig de siste årene. En fellesnevner for disse momentene er gjerne at bærekonstruksjonen i byggene påvirkes i større eller mindre grad. Omfattende forståelse av eksisterende bærekonstruksjon og dens funksjon blir da nødvendig, og det må blant annet vurderes om forsterkningstiltak kan være påkrevet. Aas-Jakobsen, som byggetekniske rådgivere, må bruke kreativitet og erfaring for å møte disse behovene uten at det går på bekostning av sikkerhet i bærekonstruksjonen. Vår oppgave er å finne løsninger som er enkle, kostnadseffektive med god byggbarhet, sikre og ikke minst funksjonelle. Dette krever stor grad av konstruktiv kunnskap og forståelse av det tverrfaglige samspillet.

MARKEDSOMRÅDE

FLYPLASS

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973