Årets ildsjel i RIF-miljøet

Prisen «Årets ildsjel 2024» gis til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og styrke bransjens omdømme og rammevilkår.

Bjørnar Markussen har jobbet i Aas-Jakobsen i over 21 år, og han har vært leder av RIFs ekspertgruppe BIM (bygningsinformasjonsmodell) siden sommeren 2022.

Vi gratulerer!

Link til artikkel på Bygg.no

Bildetekst: Bjørnar Markussen fra Aas-Jakobsen får prisen som Årets ildsjel i RIF-miljøet for sin innsats for å synliggjøre rådgiverbransjen og effektivisere digitale prosesser i hele byggenæringen. Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen overrakte pris og blomster.
Foto: RIF

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende Direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600

Adresse:
Lilleakerveien 4 A, inngang 2
0283 Oslo

Telefon sentralbord:
+47 22 51 30 00

E-post:
post@aaj.no