Nye t-baneanlegg

Aas-Jakobsen har prosjektert t-baneanlegg i Oslo siden 1995 og har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor t-baneanlegg i by.

Aas-Jakobsen prosjekterer komplette t-baneanlegg. Vi utfører skisseprosjekter, tekniske forprosjekt, byggeplan og oppfølging under bygging. Aas-Jakobsen koordinerer alle fag og gjennomfører prosjektene gjennom nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere. Vi står for komplett leveranse med god tverrfaglig styring av våre bidrag.

Vi prosjekterer alle deler av t-baneanleggene, vi har lang erfaring fra t-baneanlegg i by, spesielt i Oslo. Løsninger med fjelltunneler, dype stasjoner, åpen byggegrop og komplekse koblingssoner mot eksisterende baner har vi lang erfaring med. Våre prosjekter kjennetegnes ved godt tilrettelagte planer for gjennomføring og anleggsteknikk, kombinert med gode permanente løsninger. Vi jobber aktivt for å finne løsninger som gjør at prosjektene kan gjennomføres med akseptable konsekvenser for trafikanter, omgivelser og ytre miljø. Gode helhetlige og tverrfaglig godt koordinerte prosjekter er vårt mål og vår styrke.

MARKEDSOMRÅDE

T-BANE

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060