Tilstandsanalyser

By | Bygg, Tjenester
: Tilstandsanalyser Tilstandsanalyse kan være en naturlig del av en bygningsinspeksjon, eller den kan være frittstående og omfatte større eller mindre deler av en bygning. Ofte kan den omfatte kun...
Read More

BIM

By | Bygg, Flyplass, Tjenester
: BIM Aas-Jakobsen har opparbeidet lang erfaring med bruk av BIM-programvare både for prosjektering av våre konstruksjoner, og for samhandling og koordinering av alle fag i et prosjekt. Utgangspunktet vårt...
Read More

Inspeksjon

By | Bru, Langspennsbru, Tjenester
Inspeksjon Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og materialundersøkelser som utføres for å bedømme konstruksjonens tilstand og sikkerhetsnivå. Inspeksjon av alle bruer og kaier skal utføres i jevnlige sykluser...
Read More