Rehabilitering

By | Bygg, Tjenester
: Rehabilitering Rehabilitering av bygg handler om å bygge om en eksisterende bygning slik at den imøtekommer nåtidens krav til utforming og tekniske funksjoner. Inkludert i begrepet kan også være...
Read More

Mulighetsstudier

By | Bygg, Tjenester
: Mulighetsstudier Et mulighetsstudie defineres ofte som en utredning som belyser potensiale og begrensninger i et konkret bygg, eller på en eiendom. Eiendommen kan være bebygd eller ubebygd. I forbindelse...
Read More