02.12.09 Aas-Jakobsen AS prosjekterer Gulli bru                                                Aas-Jakobsen AS har fått arbeidet med å detaljprosjektere ny bru over Glomma i Nord-Odal kommune (Hedmark). Gulli bru er en del av prosjektet rv. 2 Kløfta-Kongsvinger. Brua vil bli utført som en spennarmert kassebru i betong med total lengde på ca. 800 m og typisk spennvidde 50 m. Fundamentering vil bli delvis direkte på fjell og delvis med peler til fjell. 

Co: Statens vegvesen

 

Aktuelle byggemetoder er: 

- Etappevis støp med fremskyvbar forskalingsvogn

- Lansering fra land

Oppdragsgiver er Statens vegvesen Region øst.