15.09.09 Aas-Jakobsen AS prosjekterer E18 Bjørvika, etappe 2                     Aas-Jakobsen AS / ViaNova-nettverket er tildelt byggeplanarbeidet for E18 Bjørvika, etappe 2. Prosjektet omfatter riksveigatene i Bjørvika som kan etableres etter at gjennomgangstrafikken er flyttet til senketunnelen, som vi også har prosjektert.

Hovedelementene i prosjektet er:

  • Haakon Vs gate, som blir den nye atkomsten til Oslo fra E18 fra sør. 

  • Dronning Eufemias gate, som er hovedgaten i bydelen med 43 meters bredde og 800 meters lengde. Gaten er på grunn av meget dårlige grunnforhold planlagt lagt på en betongplate fundamentert på peler til fjell. 

  • Bru i Dronning Eufemies gate over nytt løp fra Akerselva.

  • Riving av Bispelokket og deler av Nylandsveien samt bygging av ny bru for Nylandsveien over en lengde på 130 m. 

Oppgaven omfatter også koordinering mot en rekke utbyggere i området samt bistand i byggeperioden. 

Arbeidet utføres i samarbeid med Dronning Landskap, Heyerdahls Arkitekter, Sweco, ECT og Niku. 

Fra netteverket deltar Aas-Jakobsen, ViaNova, Elektronova og GeoVita.