17.02.09 Aas-Jakobsen AS prosjekterer ny terminal på Gardermoen
Aas-Jakobsen AS er med i gruppen som har gått seirende ut av konkurransen om å prosjektere ny terminal på Gardermoen. Første fase er utarbeidelse av forprosjektet, som skal ferdigstilles høsten 2009. Dette forprosjektet danner grunnlag for Avinor sin beslutning om et evt. byggevedtak. Dette vedtaket fattes av Avinor sitt styre mot slutten av 2009. Les mer

Narud-Stokke-Wiig