08.05.08 Aas-Jakobsen AS detaljprosjekter klaffebru over Vesterelva
Aas-Jakobsen AS har fått arbeidet med å detaljprosjektere ny klaffebru over Vesterelva i Fredrikstad. Klaffebrua er en del av prosjektet Rv108 Ny Kråkerøyforbindelse. Oppdragsgiver er Statens vegvesen Region Øst.