15.02.08 Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket er tildelt planarbeidet for tunnelstrekningen på nytt dobbeltspor Oslo S-Ski (Follobanen). Planarbeidet gjelder også eventuelle dagsoner mellom Oslo S og Vevelstad. Strekningen er ca. 18 km. Arbeidet utføres i samarbeid med Multiconsult, Det Norske Veritas og Spor arkitekter.

 Arbeidet er delt i følgende faser:

  • Utredning av grunnlag for Hovedplan

  • Hovedplan

  • Detaljplan

  • Byggeplan / Tilbudsgrunnlag / Arbeidstegninger

  • Oppfølging i byggetiden

Kontrakten omfatter fase 1 "Utredning av grunnlag for Hovedplan" med opsjon på de øvrige fasene.