30.03.07 Tjuvholmen – ytre del (Holmen)
Tjuvholmen Utvikling valgte Aas-Jakobsen AS og Skanska Norge til å etablere Tjuvholmen. Avtalen omfatter etablering av et dekke over sjøen som danner byggetomt, og vil være fundamentering for overliggende bygg. Underliggende arealer benyttes til parkering, boder, lager, tekniske rom etc. Konstruksjonen fløtes inn og settes på pilarer til fjell. Produksjonen av kassene skal foregå i Fredrikstad. Det er første gang en slik løsning benyttes i forbindelse med et byggprosjekt. Ideen er utviklet av Aas-Jakobsen AS gjennom flere store prosjekter innenfor bru og samferdsel og er senest benyttet på senketunnel i Bjørvika.

    ”Det er første gang
en slik løsning benyttes
i forbindelse med et byggprosjekt.”