29.03.16 Aas-Jakobsen tildelt planleggingskontrakten på E6 Manglerudprosjektet

Aas-Jakobsen skal i samarbeid med Vegvesenet utarbeide reguleringsplan for etappe 1 E6/E18 Klemetsrud – Ryen og konsekvensutrede resten av prosjektet med tunnel Abildsø – Ulven og ombygging av Ring 3 fram til Teisen/Ulven. Det ligger også inne opsjoner på regulering av de andre etappene og byggeplan for etappe 1.

Lars Narvestad (AaJ) og Ingun Risnes (Svv) Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Les mer på bygg.no.