20.01.16 Utvikler unik hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden

Dr.ing A. Aas-Jakobsen AS, Cowi AS, Johs. Holt AS, TDA, Moss Maritime og NGI, har i hard konkurranse med norske og internasjonale konsulentgrupperinger blitt tildelt oppgaven med å videreføre utviklingen av hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden sammen med Statens Vegvesen.

Utviklingen vil kombinere internasjonal brukompetanse med ledende norsk offshorekompetanse på flytende konstruksjoner, for å lage en sikker og kostnadseffektivt konstruksjon for kryssing av brede, dype fjorder.

Les mer på bygg.no.