17.12.15 Stranda ferjekai åpnet

Stranda ferjekai ligger i Stranda sentrum og betjener ferjesambandet Fv 60 Stranda-Liabygda over Storfjorden på Sunnmøre. Den ble åpnet den 15. desember 2015 etter i underkant av ett år anleggsperiode.

Ferjekaia er prosjektert av Aas-Jakobsen AS og oppført av entreprenør Christie & Opsahl AS. Ferjekaia har vanskelige fundamenteringsforhold og står på borede stålrørspeler med over 30 m frilengde og er spent opp med berganker

Liabygda ferjekai på andre siden av fjorden ble lagt ut til anbud i dag. Når den er ferdigstilt vil det kunne settes inn større ferjer i sambandet og øke transportkapasiteten.

Les mer på bygg.no.