16.12.14 Aas-Jakobsen fikk to store intercity-kontrakter

Med Aas-Jakobsen som hovedkonsulent har nettverket vunnet to store Intercity-kontrakter.

De to kontraktene er:

- Dovrebanen: Venjar - Langset og Kleverud - Sørli

- Vestfoldbanen: Nykirke - Barkåker.

Dovrebanen: Venjar - Langset og Kleverud - Sørli

På disse strekningene skal Aas-Jakobsen arbeide med teknisk detaljplan og reguleringsplan. Det ligger to store bruer på strekningene. Vorma skal krysses ved Minnesund og Mjøsa skal krysses ved Tangen.

På Dovrebanen har nettverket deltatt i planlegging eller prosjektering på det meste av strekningen Venjar - Sørli siden 2005 og det er svært spennende at vi får være med på veien videre.

Vestfoldbanen: Nykirke - Barkåker

Aas-Jakobsen skal arbeide med teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.