02.12.14 Aas-Jakobsen fikk E18-kontrakt

Aas-Jakobsen skal sammen med nettverket utarbeide reguleringsplan for E18 parsell Lysaker-Ramstadsletta. Kontrakten inneholder også en opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden. Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner.

 

 

Foto: Statens vegvesen

Planen omfatter:

- Ny E18 på en strekning på ca. 5 km

- Ombygging av dagens E18

- Bussveg og sykkelveg på hele strekningen

- Ny bussterminal på Lysaker

- Forbindelser til Fornebu og Bærumsveien

 

Planarbeidet starter nå og planforslag skal være klart og oversendes kommunen våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.