27.09.07 Aas-Jakobsen AS vant forprosjektet for Hålogalandsbrua
Aas-Jakobsen AS er tildelt forprosjektet for Hålogalandsbrua utført som brusymfoni. Brusymfonien er et nyutviklet norsk brukonsept for ultralange spenn 1000 - 3000 m, med tre ulike bæresystemer i samme brukonstruksjon.

    ”Brusymfonien benytter seg av de  fremste egenskapene til tre forskjellige brutyper for å skape fremtidens bru for lange spenn.”