13.06.14 Chacao Bridge                                              

Aas-Jakobsen skal sammen med det franske rådgiverselskapet Systra, og entreprenørselskapene Hyundai Engineering and Construction fra Sør-Korea og OAS fra Brasil, bygge en bru for å knytte sammen Chiles største øy med fastlandet. Brua skal bygges som en to-spenns hengebru med hovedspenn på hele 1055 og 1155 meter, og med en total lengde på 2750 meter. Planlagt ferdigstillelse av brua er i 2019. Sentrale utfordringer i prosjektet, i tillegg til brukonfigurasjonen med to lange hovedspenn, er blant annet samarbeid på tvers av ulike land og kulturer, stramme økonomiske krav og at brua skal bygges i et svært jordskjelvutsatt område.

Les mer her:

Aas-Jakobsen prosjekterer gigantbru

Aas-Jakobsen prosjekterer spektakulær hengebru i Chile