11.11.13 Åpning av Tverlandsbrua                                               

Lørdag 9. november var det offisiell åpning av Tverlandsbrua på Rv 80 ved Bodø. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snora og ble med i første bil over.

Se nyhetsinnslag fra NRK om prosjektet:

Åpning Tverlandsbrua

Brua er en del av prosjektet Rv 80 Løding – Vikan og har en total lengde på ca. 670 m.  Brua og er bygget etter fritt frambygg metoden (FFB) fra tre akser og har tre sidespenn mot øst bestående av et kassebrutverrsnitt med typisk spennvidde ca. 53 m. Største hovedspenn er 180 m  og brua bærer fire felts veg med fysisk midtdeler og en G/S-veg. Dette gir en total bredde på 23.5 m

De tre fritt frambygg aksene fundamenteres på borede peler til fjell, senkekasse på 30 m vanndyp og en akse fundamenteres direkte på et skvalpeskjær. Øvrige akser utføres med tradisjonelle pelegrupper eller direktefundamentering med såle på fjell.

Det er første gang i Norge at det bygges ei bru av denne typen med 4 kjørefelt og gangbane.

Geovita AS har vært geoteknisk konsulent og sidespenn er prosjektert av Aas-Jakobsen Trondheim.