06.03.13 Aas-Jakobsen fikk Oslofjord-kontrakt

Aas-Jakobsen skal utarbeide reguleringsplan for byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen. Et nytt løp i Oslofjordtunnelen, som skal gå parallelt med eksisterende tunnel, er en del av prosjektet.

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl fra Statens vegvesen og avdelingsleder Snorre Slapgård fra Aas-Jakobsen undertegner kontrakt for utarbeidelse av reguleringsplan for Oslofjordforbindelsen. Foto: Statens vegvesen

Kontrakten inneholder også en opsjon på rådgiving og prosjektering av komplett byggeplan med konkurransegrunnlag, arbeidstegninger, ferdigvegstegninger og oppfølging i byggetiden for ny tunnel og tilhørende veganlegg.

Les mer på bygg.no  (kilde:bygg.no)

Beskrivelse: Beskrivelse: site stats