03.01.12 Fikk Norges største prosjekteringskontrakt

Team_T fikk før jul prosjekteringskontrakten for den nye terminalen på Gardermoen. Kontrakten har en ramme på 700 millioner kroner.

Illustrasjon: Team_T

Team_T bestående av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere, Norconsult, COWI, Aas-Jakobsen og Ing. Per Rasmussen har undertegnet kontrakten om detaljprosjekteringen av T2-prosjektet på Gardermoen som utløsning av opsjon på kontrakten som ble inngått etter konkurransen i 2009. Byggeprosjektet har en totalramme på 12,5 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2017.

Team_Ts kontrakt omfatter all prosjektering på Landsiden, i Terminalen og på Flysiden og har en totalramme på ca. 700 millioner kroner. Team_T har satt sammen en integrert tverrfaglig gruppe hvor arkitekter og de ulike ingeniørdisiplinene arbeider tett sammen mot en felles BIM modell.

Første fase i prosjektet øker kapasiteten på flyplassen til 28 millioner reisende innen 2017, samtidig som det legges til rette for neste utvidelse til 35 millioner passasjerer.

Team_T fikk oppdraget etter at de vant den internasjonale arkitektkonkurransen om utvidelsen av terminalen på Gardermoen i 2009.

Konseptet er én sentralisert terminal som baseres på utvidelse av nåværende terminal. Sentralbygningen utvides mot vest, over og forbi jernbanestasjonen for å øke kapasiteten på innsjekking, sikkerhetskontroll, bagasjeutlevering og bagasjesortering. Innsjekkingshallen får etter utvidelsen en lengde på ca. 370m.

Det skal bygges en ny pir slik at det etter utvidelsen blir tre pirer som radierer ut fra Sentralbygningen: Pir vest (dagens innland), Pir nord (ny pir med både innland og utland) og pir øst (dagens utland). På denne måten opprettholdes og forsterkes det som er Gardermoens internasjonale kjennetegn: stor kapasitet, god oversiktlighet og korte gangavstander.

I overgangen mellom Sentralbygningen og Pir nord bygges det et stort senter med shopping, Duty Free og et bredt utvalg av spisesteder.

Terminalen på Gardermoen er fredet av Riksantikvaren. Det legges stor vekt på å opprettholde og styrke de arkitektoniske kvaliteter Gardermoen har blitt internasjonalt kjent for.

Som følge av terminalutbyggingen gjøres det omfattende endringer av taksebanesystemet på flysiden og trafikksystemet på landsiden.

Kilde: Byggeindustrien

Beskrivelse: Beskrivelse: site stats