14.09.11 Jerusalem bru åpnet

Onsdag 7. september 2011 var det offisiell åpning av den nye gang- og sykkelbrua over Akerselva. Oslo kommune ved Bymiljøetaten er byggherre og eier av brua. Jøran Kallmyr, byråd for miljø og samferdsel beskrev den som en perle i dens naturlige omgivelser før han klippet snoren og erklærte brua for åpnet. 

Jerusalem bru er en ny gang- og sykkelveiforbindelse over Akerselva mellom Bentsebrua og Treschows bru. Brua inngår i en planlagt grøntakse og sykkelrute mellom grøntområdene ved Sinsen og Torshovdalen og Frognerparken (Grønn rute). Jerusalem bru er også en del av bydel Sagenes tusenårsprosjekt.

Navnet Jerusalem har brua fått etter et småbruk fra 1699 som het Jerusalem og som var plassert der hvor Lilleborg fabrikker lå. I 1812 ble navnet endret til Lilleborg. 

Brudesignet er valgt ut som det beste av fire parallelle oppdrag som ble utarbeidet i 1999. Vinnerprosjektet er utformet av Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS og Spor Arkitekter. Det var ønskelig med en bru som ”gjenspeiler stedets spesielle karakter og med en moderne utforming representativ for vår tid”. Videre var det et ønske at brua skulle sveve høyt og fritt over elva. 

Skråstagskonstruksjon er valgt for å kunne gi brubanen en lett og svevende form. Den S-formede linjen gir god tilpasning til terreng og ganglinjer på begge sider av brustedet. Samtidig vil den oppleves som ledig i forhold til landskapsform, trekroner og elveløpet. Brubanen består av to parallelle stålbjelker med en støpt bruplate mellom. Brubanen henger i skrå stag fra tårnene, vekselvis på utsiden og innsiden av kurvene. S-kurvaturen gjør at det kan oppnås en tilnærmet statisk likevekt i forhold til tårnene. Tårnene er 33 m høye, slanke og kjegleformede konstruksjoner i plasstøpt betong.

Spennviddene er 30+40,5+30 = 100,5 m.

Rekkverket er utført med panel av polycarbonat og det er integrert LED-belysning i rekkverket på begge sider langs hele brua. På tårnene vil bli montert effektbelysning med blå farge.

Hovedentreprenør i prosjektet har vært Skanska Norge AS med JHS Engineering AS som underentreprenør på stålarbeider og Håkanes Maskin AS på grunnarbeider.

 

Beskrivelse: Beskrivelse: site stats