22.06.11 Ny klaffebru over Vesterelva i Fredrikstad - Værstebrua

Ny klaffebru over Vesterelva i Fredrikstad ble åpnet for trafikk 8. juni, og et over syv år langt prosjekt for Aas-Jakobsen går dermed definitivt mot slutten. Klaffebrua har fått navnet Værstebrua pga. det gamle verkstedområdet, kalt Værste på folkemunne, som ligger der brua kommer over på Kråkerøysiden.

Beskrivelse: Beskrivelse: \\AAJOSLWEB\inetwork\wwwroot\nyheter\Bilder\Ny_klaffebru_over_Vesterelva-filer\image001.jpg

Se bildeserie fra åpningen av brua her.

Aas-Jakobsen har jobbet med prosjektet gjennom flere faser, fra idéfase, forprosjektfase og til endelig detaljprosjekteringsfase. Det ble i den siste fasen først utarbeidet et tilbudsgrunnlag som ble kalt DBO. Dette står for Design Build Operate, og er en ny tilbudsform for bruer i Norge - der tilbyderne både skulle designe, bygge og også drifte brua i de påfølgende 15 år. Dette tilbudet fikk kun én tilbyder, og dette tilbudet var også vesentlig over kostnadsrammen for brua. Det ble derfor besluttet av Statens vegvesen å annullere denne tilbudsrunden, og satse på en vanlig byggherrestyrt detaljprosjektering. Aas-Jakobsen har vært hovedprosjekterende gjennom alle fasene, men har stor nytte av følgende firmaer for å få gjennomført prosjekteringen med et høyt faglig nivå på alle fagområder: Geovita har utført all geoteknisk prosjektering. IRGW fra Rotterdam i Holland ar spesifisert all hydraulikk i forbindelse med åpningsmaskineriet til brua, samt utarbeidet den endelige detaljprosjekteringen av stålkonstruksjonene. EVR-Norge har prosjektert all elektro og styring av brua i forbindelse med bruåpning.

Beskrivelse: Beskrivelse: site stats