15.02.10 Aas-Jakobsen AS prosjekterer Tverlandsbrua                                     Aas-Jakobsen AS har fått arbeidet med å detaljprosjektere Tverlandsbrua over Saltenfjorden i Bodø kommune. Brua er en del av prosjektet Rv 80 Løding – Vikan og har en total lengde på ca. 670 m.  Brua bygges som fritt frambygg bru fra tre akser og tre sidespenn mot vest bestående av et kassebrutverrsnitt med typisk spennvidde ca. 50 m. Største hovedspenn er ca 180 m med og brua bærer fire felts veg med fysisk midtdeler og en G/S-veg. Dette gir en total bredde på 23.5 m

De tre fritt frambygg aksene fundamenteres på borede peler til fjell, senkekasse på ca. 30 m vanndyp og en akse fundamenteres direkte på et skvalpeskjær. Øvrige akser utføres med tradisjonelle pelegrupper eller direktefundamentering med såle på fjell.

Co: Statens vegvesen

 

Oppdragsgiver er Statens vegvesen Region Nord.